Freitag, Februar 13, 2015

Kan du skelne futurum fra passiv?